OFERTA DLA AGENCJI EVENTOVO-KONCERTOWYCH
ORAZ PATRONAT MEDIALNY
Proponujemy formę promocji wszelakich imprez muzycznych, koncertów, festiwali na stronie  www.radiombox.pl oraz dotarcie do szerszego grona słuchaczy.

Coraz więcej osób korzysta z Internetu, a co ważniejsze są to ludzie w każdym wieku, bez względu na płeć czy miejsce zamieszkania, dlatego taka forma promocji wydarzeń muzycznych udostępniona w internecie ma współcześnie ogromne znaczenie. 
Pozwala m.in. dotrzeć do szerszego grona docelowych odbiorców. a co za tym idzie pozwala na osiągnięcie lepszych wyników. Taka forma reklamy oraz promocji wpływają również na wizerunek firmy

Ze swojej strony oferujemy:

  - umieszczenie informacji o danym wydarzeniu na stronie www.radiombox.pl
  - informację słowną (spot reklamowy) podczas audycji ( szczegóły ustalane indywidualnie)
  - relację z wydarzenia na antenie Radia Mbox 
  - utworzenie dodatkowej podstrony (w przypadku obszernej informacji)
- promocję artystów, którzy biorą udział w wydarzeniu
- możliwość całodobowej aktualizacji podawanej informacji
- możliwość dodania linka do strony imprezy na czas trwania patronatu

Z państwa strony oczekujemy:

- zapewnienia akredytacji w trakcie trwania imprezy
- umieszczenia logo Radia Mbox na wszelkich materiałach drukowanych promujących imprezę
(np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, program, zaproszenia itp.) także w reklamie prasowej ( w przypadku gdy taka powstanie)
- informacji słownej o patronacie w zapowiedzi np. na scenie (w trakcie imprezy) oraz w przypadku imprez biletowanych przekazanie kilku biletów do rozdysponowania dla osób odwiedzających Radio.


  Materiały reklamowe powinny zostać dostarczone co najmniej 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem promocji w postaci plików komputerowych.
  Objęcie patronatu nie wymaga podpisywania jakichkolwiek umów i zgodnie z polskim prawem nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych. Jest oparte na zasadach dobrowolnej współpracy obu stron dlatego również jesteśmy otwarci na zaproponowane przez państwa formy współpracy medialnej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
© 2018 Radio Mbox by Pierre_Deck